Om oss

DreamCenter är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.

Verksamheten startade i Göteborg 2012 och uppdraget är att arbeta bland unga människor som har hamnat, eller riskerar att hamna, i ett socialt utanförskap. I uppdraget ingår att se till ungdomarnas hela familjesituation.

DreamCenter Göteborg

DreamCenter Göteborg har fyra målsättningar:

1. Förhindra att målgruppen utvecklar missbruk/kriminalitet

2. Hjälpa målgruppen ur etablerat missbruk/kriminalitet

3. Hjälpa målgruppen att finna en väg in i en kärleksfull gemenskap full av mening

4. Etablera drogfria miljöer för ungdomar

Dessa fyra pelare är idag grundbulten för vårt arbete och varje vecka kommer ungdomar till centret på Hisingen för att få mat, träffa och samtala med vuxna människor om livets alla frågor.

Men DreamCenter är också uppsökande hjälpinsatser som fältarbete, hembesök, besök på behandlingshem, sjukhus och stöd vid rättegångar, kontakter med myndigheter etc.

Vi vill hjälpa genom handling och inte bara ord. Vi vill ge trygghet och tröst till den som behöver och vara en oas för unga människor som kanske tappat allt hopp och all framtidstro.

DreamCenter Göteborg

DreamCenter Göteborg har fyra målsättningar:

1. Förhindra att målgruppen utvecklar missbruk/kriminalitet

2. Hjälpa målgruppen ur etablerat missbruk/kriminalitet

3. Hjälpa målgruppen att finna en väg in i en kristen gemenskap

4. Etablera drogfria miljöer för ungdomar

Dessa fyra pelare är idag grundbulten för vårt arbete och varje vecka kommer ungdomar till centret på Hisingen för att få mat, träffa och samtala med vuxna människor om livets alla frågor.

Men DreamCenter är också uppsökande hjälpinsatser som fältarbete, hembesök, besök på behandlingshem, sjukhus och stöd vid rättegångar, kontakter med myndigheter etc.

Vi vill hjälpa genom handling och inte bara ord. Vi vill ge trygghet och tröst till den som behöver och vara en oas för unga människor som kanske tappat allt hopp och all framtidstro.

Vår vision

”Vi vill vara en hoppets oas fylld av Guds kärlek som kan förvandla liv och samhälle. En gemenskap där sår kan läkas och framtidstro födas.”

Årsmöteshandlingar, stagdar m.m.

Här hittar du våra stadgar, vårt senaste årsmötesprotokoll och årsredovisning.

DreamCenter Stadgar

Föreningens Årsstämma 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

Bakgrund

Vår organisation här i Göteborg har hämtat inspiration från Dream Center i Los Angeles, som är ett världsberömt arbete bland utsatta människor i storstad. Ett arbete som åstadkommit positiva förändringar i tusentals människors liv och gjort skillnad i hela stadsdelar i Downtown Los Angeles. Dream Center har hela tiden utvecklats och spridit sig till andra platser och länder. Vi är ett av 300 sådana Center världen över.

DreamCenter Göteborg har sina rötter i LP-Väst, ett arbete bland missbrukare, där eldsjälar och ledare under lång tid sett ett behov bland ungdomar i riskmiljöer i Göteborg.

Sedan 2015 har DreamCenter sitt öppna Center i S:t Matteuskyrkan på Hisingen, nära Backaplan.

Vi är en fristående ideell förening, men samarbetar i ett nätverk av kyrkor och andra organisationer. Den starkaste kopplingen finns till Smyrnakyrkan i Göteborg och dess sociala arbete.

DreamCenter Göteborg vill växa och vara en gemenskap som, när vi ser behov, formar nya vägar att möta dem. Arbetet står på kristen grund, men är öppet för alla, oavsett tro eller kulturell bakgrund.

Bakgrund

Vår organisation här i Göteborg har hämtat inspiration från Dream Center i Los Angeles, som är ett världsberömt arbete bland utsatta människor i storstad. Ett arbete som åstadkommit positiva förändringar i tusentals människors liv och gjort skillnad i hela stadsdelar i Downtown Los Angeles. Dream Center har hela tiden utvecklats och spridit sig till andra platser och länder. Vi är ett av 300 sådana Center världen över.

DreamCenter Göteborg har sina rötter i LP-Väst, ett arbete bland missbrukare, där eldsjälar och ledare under lång tid sett ett behov bland ungdomar i riskmiljöer i Göteborg.

Sedan 2015 har DreamCenter sitt öppna Center i S:t Matteuskyrkan på Hisingen, nära Backaplan.

Vi är en fristående ideell förening, men samarbetar i ett nätverk av kyrkor och andra organisationer. Den starkaste kopplingen finns till Smyrnakyrkan i Göteborg och dess sociala arbete.

DreamCenter Göteborg vill växa och vara en gemenskap som, när vi ser behov, formar nya vägar att möta dem. Arbetet står på kristen grund, men är öppet för alla, oavsett tro eller kulturell bakgrund.