VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

– Vilka är DreamCenter Ideell förening?

I denna policy kallas DreamCenter Ideell Förening org. Nummer 802513-2427 för DCIF och är personuppgiftsansvarig, medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

DCFI ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller via betaltjänster eller på annat sätt.

DCFI går att nå på följande sätt:
Telefon: 031-799 27 00
E-post: kontakta@dreamcenter.se         
Postadress: Madängsgatan 5, 417 02 Göteborg

 

– Tillämpningsområde som gäller för denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som nyttjar någon av våra avtalstjänster eller inköp av produkter genom oss.

Den gäller också vid besök av våra hemsidor, samt våra kanaler på sociala medier.

 

– DCIF som personuppgiftsansvarig

Syfte för att behandla dina personuppgifter är för att DCIF ska kunna fullfölja de åtaganden mot dig som användare/kund, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund, men som vill bli kontaktad av oss.

DCIF agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har DCIF ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

DCFI skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av DCIF:s system som hanterar personuppgifter. Anställda och Volontärer på DCFI, samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa DCIF:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som delas med DCIF och som inte avser support eller avtalsärenden sparas som längst en månad.

 

– Underbiträden till DreamCenter Ideell Förening

DCIF kan använda underbiträden till tjänster. DCIF förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer DCIF:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i DCIF:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

– Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

DCIF använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden och information för dig som användare av någon av DCIF:s Tjänster eller produkter.

 

– Överföring av information

DCIF och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 

– Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida. Se längst ner på sidan när den senaste uppdateringen ägde rum.

 

– Dina rättigheter som användare/kund

Rätt till information – Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Rätt till att bli glömd – Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall kontakta@dreamcenter.se

Rätt till klagomål – Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Integritetskyddsmyndigheten.
Här kan du läsa mer om vad dina rättigheter innebär.